Köpvillkor

Köp

För att få handla hos oss krävs att du är myndig och har fyllt 18 år eller har målsmans godkännande. Registrering av fordon kan ej göras på person under 18 år. Alla varor kan inte handlas i vår webbshop utan då hänvisar vi till vår butik. Betalning kan ske kontant, med konto-/kreditkort, förskottsfaktura eller på avbetalning via finansbolag. Vi förbehåller oss rätten till pris- och skrivfel och även till slutförsäljning och förseningar.

Priser

Alla priser är angivna i svenska kronor inklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att justera priser utan att först meddela detta.

Frakt och leverans

Vi skickar normalt försändelserna med postens postpaket. Större försändelser kan skickas med olika åkerier beroende på innehåll. Fordon från vissa tillverkare kan skickas,alla fordon kan avhämtas i butik. I vissa fall kan leverans ske via PERO Expressen inom Malmö. Fraktkostnad tillkommer på alla beställningar. Kunden övertar ansvaret för leveransen då denna lämnat oss och eventuella förseningar, skador eller andra fel skall av kunden anmälas direkt till transportföretaget.

Garanti

För nya produkter lämnas motsvarande garanti som våra leverantören lämnar. För begagnade produkter kan garanti lämnas vilken i så fall specificeras. Batterier är förbrukningsvara och har 1 månads garanti. Vissa mopeder kan ha 2 års garanti och några kan ha 5 års motorgaranti. För att garantin på fordon ska gälla är det viktigt att service är utförd enligt gällande användarmanual och att det finns kvitton på utförd service. All garanti bortfaller om fordonet har förändrats från originalutförande, trimmats eller reparerats med icke originaldelar. Garantiarbeten påbörjas först efter godkännande från generalagenten. Våra garantiåtaganden motsvarar tillverkarens eller våra leverantörers garantier. Skulle tillverkaren eller leverantören gå i konkurs, förändra verksamheten eller på annat sätt inte kunna garantera produkterna längre så bortfaller även vår garanti vid samma tidpunkt. Kunden ansvarar själv för kostnaden att transportera sitt fordon till vår verkstad för garantiåtgärder.

Ångerrätt, öppet köp och returer

Vid köp via vår Webshop har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag du tog emot varan. Ångerrätten gäller endast om varan är oanvänd och i oförändrat skick och returneras i oskadat originalemballage. Kontakta alltid vår kundservice innan du returnerar varan. Du bekostar själv returfrakten tillbaka. Transportskador orsakade av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Retur får ej ske som postförskott eller efterkrav. Spara ditt inlämningskvitto - tänk på att du ansvarar för returförsändelsen till dess att vi mottagit den. Glöm inte att bifoga följesedel/faktura. Vid retur/ångerrätt av fordon utgår alltid minst 35% i returavgift på varans försäljningspris (kontakt med kundtjänst måste ovillkorligen göras innan retur). På el-artiklar  lämnas ingen retur- eller bytesrätt. Kontrollera därför noga att det är rätt artikel du beställer. Ångerrätt gäller ej vid köp i vår butik. Öppet köp gäller aldrig om detta inte speciellt har angivits.

Service och arbeten i serviceverkstad

Om kund uteblir från inbokad servicetid och inte meddelat oss senast föregående arbetsdag, och fått bekräftelse på detta, så debiteras kunden 1 timmes arbetskostnad. I det fall kunden har bokat hämtning av fordon och kunden inte finns på plats eller av annan anledning, som beror på kunden, att fordonet inte kan hämtas så kommer kostnaden för hämtningen att debiters fullt ut. Om fordon inte hämtas ut på överenskommen tid eller efter anmodan så är vi tvingade att ta ut kostnad för lagerhantering av fordonet. Debitering startar en vecka efter att vi meddelat/överenskommit att fordonet är klart att avhämtas.Debitering görs med 100:- per dag. Om fordonet inte hämtas ut inom 3 månader kan fordonet komma att säljas för att täcka upp våra kostnader för reparation och lagerhantering alternativt skrotas om värde på fordonet saknas. Läs mer angående detta: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1985982-om-naringsidkar_sfs-1985-982/?bet=1985:982. Kunden ansvarar själv för kostnaden att transportera sitt fordon till vår verkstad för åtgärder.

Manualer, serviceinformation och annan dokumentation

Normalt medföljer dokumentation på svenska men i vissa fall finns det enbart underlag/dokumentation på annat språk till fordon och andra artiklar. Vi informerar alltid om aktuell dokumentation ej finns på svenska vid försäljningstillfället och om kunden har synpunkter på detta skall kunden reagera innan köpet har genomförts. Om så ej görs har kunden inte rätt att häva köpet eller återfå köpesumman efter köpet.

Sekretess

I samband med köp så godkänner du att Motorhuset PERO lagrar dina personuppgifter och att dessa används i vår verksamhet. Personuppgiftslagen reglerar hur dina personuppgifter skyddas.