Öppettider

 

Mån-Tor     10-18     lunchstängt 13-14

Fre            10-16             -  " -

Lördag, söndag och övriga helgdagar stängt


För avvikande öppettidet se förstasidan!

 

  

Företagsuppgifter

 

Motorhuset PERO

Rörsjögatan 10

211 37 Malmö

 

E-post: info@motorhusetpero.se


Tel:  040-6110301

 

  

Vi har högsta kreditvärdighet

 

Motorhuset PERO innehar högsta kreditvärdighet hos UC

(Riskklass 5, lägsta risk för obestånd) vilket innebär att

vi är en trygg och solid partner att göra affärer med.

Du kan med andra ord alltid lita på att vi står upp för de

åttaganden som vi ingår!25% bidrag vid köp av elmoped


Staten ger just nu 25% (max 10 000:-) premie vid köp av elmoped!

Mer information hittar du på Naturvårdsverkets hemsida:


https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Bidrag-for-kop-av-elcykel-eller-elmoped/ 


Personuppgiftspolicy (GDPR)

Vi tar våra kunder, leverantörer och övriga intressenters personliga integritet på största allvar. Policyn utgår från den europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR) och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

För att kunna utföra våra tjänster på ett korrekt sätt behöver vi behandla vissa typer av personuppgifter. Med behandling menar vi all insamling, lagring, hantering, ändring och användning av personuppgifter. Den här personuppgiftspolicyn beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Personuppgiftsansvarig

Motorhuset PERO är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av dina personuppgifter. De personuppgifter som vi samlar in kommer bara att användas av oss om inte annat anges vid registreringen eller i den informationen som du får efter att ha varit i kontakt med oss.

Säkerhet

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer inom Motorhuset PERO som behöver personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång och andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Behandling av personuppgifter

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster så måste vi behandla personuppgifter. Vi sparar inga uppgifter längre tid än vi behöver.

Affärsavtal

För att vi ska kunna uppfylla vårt avtal eller överenskommelse om att ta emot beställningar, leverera varor och skicka fakturor och liknande till dig behandlar vi dina personuppgifter i form av namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer och adressuppgifter till dig. Dessa uppgifter lagrar vi så länge vi är skyldiga att göra det enligt bokföringslagen och så länge det behövs för att kunna genomföra vårt avtal.

Dialog

För att vi ska kunna kontakta dig behandlar vi dina kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress.

Vi använder också din e-postadress om du har godkänt detta för att kunna skicka information, erbjudanden och kampanjer till dig, och du kan när som helst välja att sluta ta emot den typen av utskick genom att meddela oss på e-post  info@motorhusetpero.se .

Denna information lagrar vi så länge tills du meddelar oss annat, dock sparas informationen så länge som lagkrav kräver det.

Integritet

Vi säljer inte dina personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med andra parter för att kunna fullfölja de avtal vi har med dig som kund eller leverantör. I vissa lägen är vi skyldiga att lämna ut personuppgifter för att följa lagkrav eller krav från myndigheter. Vi kan också behöva lämna ut personuppgifter för att skydda våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier.

Rättigheter

Dataskyddsförordningen ger dig en rad rättigheter gentemot oss som behandlar dina personuppgifter. För att åberopa dessa rättigheter kontaktar du oss via e-post till info@motorhusetpero.se . Vi strävar alltid efter att ha korrekta uppgifter och därför rättar, kompletterar, raderar eller avidentifierar vi personuppgifter när det behövs. Om du tycker att någon uppgift är felaktig eller missvisande bör du kontakta oss omedelbart.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som du lämnat till oss.

Kontakt

Har du frågor kring vår hantering av personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss per telefon 040-6110301 eller e-post info@motorhusetpero.se .