Köpvillkor

Köp

För att få handla hos oss krävs att du är myndig och har fyllt 18 år eller har målsmans godkännande. Registrering av fordon kan ej göras på person under 18 år. Alla varor kan inte handlas i vår webbshop utan då hänvisar vi till vår butik. Betalning kan ske kontant, med konto-/kreditkort, förskottsfaktura eller på avbetalning via finansbolag. Vi förbehåller oss rätten till pris- och skrivfel och även till slutförsäljning och förseningar.

Priser

Alla priser är angivna i svenska kronor inklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att justera priser utan att först meddela detta.

Frakt och leverans

Vi skickar normalt försändelserna med postens postpaket. Större försändelser kan skickas med olika åkerier beroende på innehåll. Fordon från vissa tillverkare kan skickas,alla fordon kan avhämtas i butik. I vissa fall kan leverans ske via PERO Expressen inom Malmö. Fraktkostnad tillkommer på alla beställningar. Kunden övertar ansvaret för leveransen då denna lämnat oss och eventuella förseningar, skador eller andra fel skall av kunden anmälas direkt till transportföretaget.

Garanti

För nya produkter lämnas motsvarande garanti som våra leverantören lämnar. För begagnade produkter kan garanti lämnas vilken i så fall specificeras. Batterier är förbrukningsvara och har 1 månads garanti. Vissa mopeder kan ha 2 års garanti och några kan ha 5 års motorgaranti. För att garantin på fordon ska gälla är det viktigt att service är utförd enligt gällande användarmanual och att det finns kvitton på utförd service. All garanti bortfaller om fordonet har förändrats från originalutförande, trimmats eller reparerats med icke originaldelar. Garantiarbeten påbörjas först efter godkännande från generalagenten. Våra garantiåtaganden motsvarar tillverkarens eller våra leverantörers garantier. Skulle tillverkaren eller leverantören gå i konkurs, förändra verksamheten eller på annat sätt inte kunna garantera produkterna längre så bortfaller även vår garanti vid samma tidpunkt. Kunden ansvarar själv för kostnaden att transportera sitt fordon till vår verkstad för garantiåtgärder.

Ångerrätt, öppet köp och returer

Vid köp via vår Webshop har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag du tog emot varan. Ångerrätten gäller endast om varan är oanvänd och i oförändrat skick och returneras i oskadat originalemballage. Kontakta alltid vår kundservice innan du returnerar varan. Du bekostar själv returfrakten tillbaka. Transportskador orsakade av bristfällig emballering debiteras dig som kund. Retur får ej ske som postförskott eller efterkrav. Spara ditt inlämningskvitto - tänk på att du ansvarar för returförsändelsen till dess att vi mottagit den. Glöm inte att bifoga följesedel/faktura. Vid retur/ångerrätt av fordon utgår alltid minst 35% i returavgift på varans försäljningspris (kontakt med kundtjänst måste ovillkorligen göras innan retur). På el-artiklar  lämnas ingen retur- eller bytesrätt. Kontrollera därför noga att det är rätt artikel du beställer. Ångerrätt gäller ej vid köp i vår butik. Öppet köp gäller aldrig om detta inte speciellt har angivits.

Service och arbeten i serviceverkstad

Om kund uteblir från inbokad servicetid och inte meddelat oss senast föregående arbetsdag, och fått bekräftelse på detta, så debiteras kunden 1 timmes arbetskostnad. I det fall kunden har bokat hämtning av fordon och kunden inte finns på plats eller av annan anledning, som beror på kunden, att fordonet inte kan hämtas så kommer kostnaden för hämtningen att debiters fullt ut. Om fordon inte hämtas ut på överenskommen tid eller efter anmodan så är vi tvingade att ta ut kostnad för lagerhantering av fordonet. Debitering startar en vecka efter att vi meddelat/överenskommit att fordonet är klart att avhämtas.Debitering görs med 100:- per dag. Om fordonet inte hämtas ut inom 3 månader kan fordonet komma att säljas för att täcka upp våra kostnader för reparation och lagerhantering alternativt skrotas om värde på fordonet saknas. Läs mer angående detta: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1985982-om-naringsidkar_sfs-1985-982/?bet=1985:982. Kunden ansvarar själv för kostnaden att transportera sitt fordon till vår verkstad för åtgärder.

Manualer, serviceinformation och annan dokumentation

Normalt medföljer dokumentation på svenska men i vissa fall finns det enbart underlag/dokumentation på annat språk till fordon och andra artiklar. Vi informerar alltid om aktuell dokumentation ej finns på svenska vid försäljningstillfället och om kunden har synpunkter på detta skall kunden reagera innan köpet har genomförts. Om så ej görs har kunden inte rätt att häva köpet eller återfå köpesumman efter köpet.

Sekretess

I samband med köp så godkänner du att Motorhuset PERO lagrar dina personuppgifter och att dessa används i vår verksamhet. Personuppgiftslagen reglerar hur dina personuppgifter skyddas.

Personuppgiftspolicy (GDPR)

Vi tar våra kunder, leverantörer och övriga intressenters personliga integritet på största allvar. Policyn utgår från den europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR) och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

För att kunna utföra våra tjänster på ett korrekt sätt behöver vi behandla vissa typer av personuppgifter. Med behandling menar vi all insamling, lagring, hantering, ändring och användning av personuppgifter. Den här personuppgiftspolicyn beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Personuppgiftsansvarig

Motorhuset PERO är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av dina personuppgifter. De personuppgifter som vi samlar in kommer bara att användas av oss om inte annat anges vid registreringen eller i den informationen som du får efter att ha varit i kontakt med oss.

Säkerhet

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer inom Motorhuset PERO som behöver personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång och andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Behandling av personuppgifter

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster så måste vi behandla personuppgifter. Vi sparar inga uppgifter längre tid än vi behöver.

Affärsavtal

För att vi ska kunna uppfylla vårt avtal eller överenskommelse om att ta emot beställningar, leverera varor och skicka fakturor och liknande till dig behandlar vi dina personuppgifter i form av namn, telefonnummer, e-postadress, personnummer och adressuppgifter till dig. Dessa uppgifter lagrar vi så länge vi är skyldiga att göra det enligt bokföringslagen och så länge det behövs för att kunna genomföra vårt avtal.

Dialog

För att vi ska kunna kontakta dig behandlar vi dina kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress.

Vi använder också din e-postadress om du har godkänt detta för att kunna skicka information, erbjudanden och kampanjer till dig, och du kan när som helst välja att sluta ta emot den typen av utskick genom att meddela oss på e-post  info@motorhusetpero.se .

Denna information lagrar vi så länge tills du meddelar oss annat, dock sparas informationen så länge som lagkrav kräver det.

Integritet

Vi säljer inte dina personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med andra parter för att kunna fullfölja de avtal vi har med dig som kund eller leverantör. I vissa lägen är vi skyldiga att lämna ut personuppgifter för att följa lagkrav eller krav från myndigheter. Vi kan också behöva lämna ut personuppgifter för att skydda våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier.

Rättigheter

Dataskyddsförordningen ger dig en rad rättigheter gentemot oss som behandlar dina personuppgifter. För att åberopa dessa rättigheter kontaktar du oss via e-post till info@motorhusetpero.se . Vi strävar alltid efter att ha korrekta uppgifter och därför rättar, kompletterar, raderar eller avidentifierar vi personuppgifter när det behövs. Om du tycker att någon uppgift är felaktig eller missvisande bör du kontakta oss omedelbart.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som du lämnat till oss.

Kontakt

Har du frågor kring vår hantering av personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss per telefon 040-6110301 eller e-post info@motorhusetpero.se .

OBS! För att få åtkomst till alla dina data i mobilen måste du välja att "Visa den kompletta sidan" i mobilen.