Miljöpolicy för Motorhuset PERO!

En stor del av miljöpåverkan kommer från fordon och transporter av olika slag. Motorhuset PERO vill bidra positivt till denna utveckling genom att verka för att erbjuda produkter och lösningar som ger så låg påverkan som möjligt på miljön.

 

Våra mål:

 

  • Verka för lägre miljöutsläpp genom att erbjuda bränslesnåla fordon.
  • I samarbete med våra leverantörer arbeta för att tillverkning, produktion och transporter blir så miljövänliga som möjligt.
  • Att alla delar av vår verksamhet, där det är tekniskt och ekonomiskt rimligt, tar hänsyn till miljöpåverkan.
  • I möjligaste mån använda miljömärkta produkter.
  • Att hantera avfallsprodukter på ett korrekt sätt.
  • Minimera energiförbrukningen i våra lokaler.
  • Vi ska alltid bedriva vårt miljöarbete med affärsmässighet och engagemang och alltid se det som en möjlighet.

 

Denna miljöpolicy står Motorhuset PERO för.

Miljöpolicy